laatste wensen formulier
Laatste wilsbeschikking Vlaanderen.be. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. smiley. star. thumb. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Uw aanvraag kan niet verwerkt worden door een technisch probleem. Gezin welzijn en gezondheid. Lees deze pagina voor. U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking een document dat u kunt opvragen bij de Dienst Burgerzaken in uw gemeente. In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven. of u kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie. volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden. in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn enkel in het Vlaams Gewest. en of u een uitvaartcontract hebt.
De laatste wilsbeschikking handleiding bij het invullen.
De laatste wilsbeschikking moet gedateerd en ondertekend zijn. Verstandig is het om dit te doen in aanwezigheid van een tweede persoon. Deze kan de wilsbeschikking mede ondertekenen en erop toezien dat uitvaart wordt uitgevoerd zoals dit in de wilsbeschikking is opgetekend. Handleiding bij het invullen van de laatste wilsbeschikking. Een voorbeeld van een laatste wilsbeschikking in PDF-formaat kunt u downloaden van deze website en lezen met de gratis te downloaden Adobe Reader. Klik met rechts op de link naar het PDF-bestand en kies Doel opslaan als.
De voorbespreking van de uitvaart laatste wensen/wilsbeschikking.
Tevens kunnen er tijdens een gesprek met een uitvaartondernemer de lopende uitvaartverzekeringen/levensverzekeringen aan de orde komen. Wil men vooraf de administratie en financin geregeld hebben dan kan een bezoekje aan www.nabestaandenwerk.nl nuttig zijn. Vooraf kunt u al met de uitvaartondernemer uw wensen aangaande de uitvaart bespreken. U kiest voor een crematie of een begrafenis. De kist en de kaarten kunnen worden uitgekozen. De keuze van de kerk waar de uitvaartdienst zal plaatshebben aangeven. De uitvaartmuziek de sprekers de consumpties kunnen al worden genoteerd. Wilt u voorafgaand aan de begrafenis een aula/kapeldienst maakt dit dan kenbaar aan de uitvaartondernemer. Bij een crematie kunt u de asbestemming laten vastleggen en bij een begrafenis kan de keuze van het graf worden vastgelegd.
Laatste wensen formulier.
Download hier het Formulier Laatste Wensen nieuwe stijl. Nieuwe stijl dat wil zeggen. eenvoudiger van opzet dan de oude versie. volledig invulbaar in Word. Wij raden aan dit formulier na het invullen uit te printen en te bewaren bij de belangrijke papieren. Informatie die je liever niet op de computer wilt bewaart kun je na het printen altijd nog met de pen noteren. Neem bij overlijden contact op met onze bode tot 1 oktober. 0518 46 15 26. 0651 51 03 49.

Contacteer ons

Op zoek naar laatste wensen formulier?